หลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก (อายุ 8 - 12 ปี)

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก (Junior English - JE)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเด็กเล็ก การเรียนการสอนจะเน้นที่ความสนุกสนานและบรรยากาศที่เป็นกันเอง ครูผู้สอนจะสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กๆผ่านทางศิลปะ ดนตรี วิทยาศาสตร์ การแสดง เกมส์ กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ

•    ประสบการณ์จากนักเรียนเก่า (Testimonial)

•    ตัวอย่างตารางเรียน (Sample timetable)

•    เส้นทางการศึกษาต่อ (Pathways)

•    ค่าใช้จ่าย (Fees)

•    สมัครเรียน (Enrol now)

ภาษาอังกฤษ + กิจกรรม (English Plus Activities)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 8-18 ปี นักเรียนจะได้ความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนคอร์สนี้ โดยในช่วงเช้านักเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปโดยจะเน้นด้านหลักไวยกรณ์ คำศัพท์ การฟัง การพูด การอ่านและการเชียน ในช่วงบ่ายนักเรียนจะได้ไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆและทำกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การเล่นสกีในร่ม ขี่ม้า เล่นเรือใบ แช่น้ำที่บ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ เยี่ยมชม Sky Tower สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์และสวนสนุก 

•    ประสบการณ์จากนักเรียนเก่า (Testimonial)

•    ตัวอย่างตารางเรียน (Sample timetable)

•    เส้นทางการศึกษาต่อ (Pathways)

•    ค่าใช้จ่าย (Fees)

•    สมัครเรียน (Enrol now)

•    ตารางกิจกรรม (Activities Schedules)

*Unique New Zealand สามารถรับนักเรียนอายุ 8 – 10 ปีได้ในกรณีที่นักเรียนเดินทางมาพร้อมกับพ่อหรือแม่และต้องอาศัยอยู่ด้วยกันด้วยเท่านั้น โดยมีข้อยกเว้นสำหรับนักเรียนอายุ 10 ปีคือสามารถมากับกรุ๊ปได้ ทางรร.สามารถรับนักเรียนอายุ 11 ปีขึ้นไปเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องมากับพ่อหรือแม่หรือมากับกรุ๊ป

หลักสูตรสำหรับครอบครัว

ในแต่ละปีทางรร.ได้มีโอกาสต้อนรับครอบครัวจากหลายๆประเทศทั่วโลก เด็กๆสามารถเรียนหลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก/เด็กโต และผู้ปกครองสามารถเรียนหลักสูตรของผู้ใหญ่ได้ในเวลาเดียวกัน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการเดินทางมาเรียนที่นิวซีแลนด์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทางรร.สามารถหาที่พักให้นักเรียนได้โดยทั้งครอบครัวสามารถอยู่กับโฮมสเตย์ของรร.หรือทางรร.สามารถช่วยติดต่อที่พักแบบอพาร์ทเมนท์ให้เช่าที่อยู่ใกล้ๆรร.ได้เช่นกัน

 

©Unique New Zealand 2010-2017 Address: 1 Clyde Road, Browns Bay, Auckland 0630, NEW ZEALAND. PO Box 35-212, Browns Bay, Auckland 0753, NEW ZEALAND