หลักสูตรสำหรับเด็กโต (อายุ 13 - 17 ปี)

ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English for Teenagers)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะต่างๆด้านการสื่อสารในภาษาอังกฤษ โดยในช่วงเช้าจะเน้นการสอนไวยกรณ์ คำศัพท์ การพูด การฟัง การอ่านและการเขียน ในช่วงบ่ายจะเน้นการพูด การฟัง การอ่านออกเสียงอย่างถูกต้อง, การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเพิ่มทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้ใช้ได้คล่องมากยิ่งขึ้น

•    ประสบการณ์จากนักเรียนเก่า (Testimonial)

•    ตัวอย่างตารางเรียน (Sample timetable)

•    เส้นทางการศึกษาต่อ (Pathways)

•    ค่าใช้จ่าย (Fees)

•    สมัครเรียน (Enrol now)

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (English for Further Studies/ High School Preparation - EFS)

หลักสูตรนี้เน้นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนสำหรับการศึกษาตามระบบการเรียนการสอนใน รร.มัธยมของประเทศนิวซีแลนด์ โดยที่นักเรียนจะได้พัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษและทักษะด้านการเรียนเพื่อเพิ่มความมั่นใจสำหรับความสำเร็จในการเรียนในรร.มัธยมต่อไป หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาจากรร.ไฮสคูลต่างๆที่ทำงานร่วมกันเราด้วย

ในช่วงเช้าจะเน้นการสอนไวยกรณ์ คำศัพท์ การพูด การฟัง การอ่านและการเขียน ในช่วงบ่ายจะเน้นการสอนในเรื่องคำศัพท์และทักษะต่างๆที่จะใช้ในการเรียนที่รร.ไฮสคูลรวมไปถึงการจัดการเวลาให้เหมาะสมด้วย

•    ประสบการณ์จากนักเรียนเก่า (Testimonial)

•    ตัวอย่างตารางเรียน (Sample timetable)

•    เส้นทางการศึกษาต่อ (Pathways)

•    ค่าใช้จ่าย (Fees)

•    สมัครเรียน (Enrol now)

ภาษาอังกฤษ + กิจกรรม (English Plus Activities)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 8-18 ปี นักเรียนจะได้ความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนในคอร์สนี้ โดยในช่วงเช้านักเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปโดยจะเน้นด้านหลักไวยกรณ์ คำศัพท์ การฟัง การพูด การอ่านและการเชียน ในช่วงบ่ายนักเรียนจะได้ไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆและทำกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การเล่นสกีในร่ม ขี่ม้า เล่นเรือใบ แช่น้ำที่บ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ เยี่ยมชม Sky Tower สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์และสวนสนุก

•    ประสบการณ์จากนักเรียนเก่า (Testimonial)

•    ตัวอย่างตารางเรียน (Sample timetable)

•    เส้นทางการศึกษาต่อ (Pathways)

•    ค่าใช้จ่าย (Fees)

•    สมัครเรียน (Enrol now)

•    ตารางกิจกรรม (Activity Schedules)

©Unique New Zealand 2010-2017 Address: 1 Clyde Road, Browns Bay, Auckland 0630, NEW ZEALAND. PO Box 35-212, Browns Bay, Auckland 0753, NEW ZEALAND