หลักสูตรต่างๆของทางโรงเรียน

นักเรียนจะสามารถเริ่มต้นเรียนได้ทุกวันจันทร์ในเกือบทุกหลักสูตรตลอดทั้งปีโดยที่ถ้าวันจันทร์นั้นๆเป็นวันหยุดของทางราชการ หลักสูตรจะเริ่มต้นในวันอังคารแทน และรร.จะหยุดทุกวันหยุดราชการ

ทางรร.มี 4 เทอมต่อ 1 ปี กรุณาคลิกที่นี่สำหรับรายละเอียดของเทอมและวันหยุดราชการ

นอกจากนี้ทางรร.ยังมีฟรีคลาสหลังเลิกเรียนสำหรับนักเรียนที่อายุเกิน 18 ปีด้วย คือ สำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS นักเรียนสามารถทำการทดลองสอบ IELTS ที่จัดโดยทางรร.ได้ 2 ครั้งต่อสัปดาห์และสำหรับนักเรียนที่อายุเกิน 18 ปีขี้นไปที่เรียนในทุกหลักสูตร นักเรียนสามารถเข้าร่วมคลาสสำหรับฝึกการออกเสียงและคลาสสำหรับฝึกการสนทนา

Unique New Zealand มีหลักสูตรสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อายุ 8 ปีไปจนถึง 80 ปี โดยที่ทางรร.จะแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ตามอายุคือ 8 - 12 ปี (Junior Courses), 13 - 17 ปี (Teenage Courses) และ 18 ปีขึ้นไป (Adult Courses)

*ทางโรงเรียนสามารถรับนักเรียนอายุ 8-9 ปีได้ในกรณีที่มีผู้ปกครองมาอยู่ด้วยเท่านั้น สำหรับนักเรียนอายุ 10 ปีขึ้นไปทางโรงเรียนสามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้ถ้ามากับกรุ๊ปโดยไม่ต้องมีผู้ปกครองมาด้วยก็ได้ ทั้งนี้ทางโรงเรียนยังได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด์ให้ สามารถรับนักเรียนอายุ 11 ปีขึ้นไปได้โดยไม่ต้องมีผู้ปกครองมาอยู่ด้วย

หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป)

•    ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)

•    ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS/ ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในระดับอุดมศึกษา (English for Academic Purposes / IELTS Preparation)

•    ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบ TOEFL และ Cambridge (Exam Preparation)

•    ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและพัฒนาทักษะการทำงาน (Business & Work Skills Development)

•    TEC Course

หลักสูตรสำหรับเด็กโต (อายุ 13 - 17 ปี)

•    ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English for Teens)

•    ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (English for Further Studies - EFS)

•    ภาษาอังกฤษ + กิจกรรม (English Plus Activities)

หลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก (อายุ 8 - 12 ปี)

•    ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก (Junior English - JE)

•    ภาษาอังกฤษ + กิจกรรม (English Plus Activities)

©Unique New Zealand 2010-2017 Address: 1 Clyde Road, Browns Bay, Auckland 0630, NEW ZEALAND. PO Box 35-212, Browns Bay, Auckland 0753, NEW ZEALAND